42: Karta praw osób w kryzysie bezdomności

42: Karta praw osób w kryzysie bezdomności